Касова книга

Вы тут
< повернутись

Касова книга — це документ де повинні відображатися усі касові операції, які здійснюються на підприємстві і оформляються прибутковими касовими ордерами або видатковими касовими документами. Під час отримання або видачі касиром готівкових грошових коштів за прибутковими або витратними касовими ордерами, він переносить дані їх реквізитів в касову книгу. Сума наявних грошових коштів у касі підприємства на початок робочого дня повинна дорівнювати сумі наявних грошових коштів на кінець попереднього робочого дня. Наприкінці робочого дня касир зобов’язаний дооформити касову книгу за поточний день. По закінченні робочого дня касир повинен передати в бухгалтерію відривну частину аркуша або кілька відривних частин аркушів касової книги разом з ПКО і витратними касовими документами, за якими оприбутковувалися і видавалися готівкові грошові кошти з каси за робочий день.

Касова книга — це зручний інструмент для проведення операцій з видатковими і прибутковими касовими ордерами. 

Компонент «Касова книга» знаходиться в групі компонентів «Рух»

касова 1

компонент Касова книга на стартовій сторінці Облікової системи

Даний компонент має таку панель інструментів:

панель інструментів компоненту

додати новий документ;

редагування поточного запису;

видалити поточний документ;

оновити всі записи (оновлює всі документи в таблиці);

оновити поточний запис (оновлює той, що виділено в табличній; частині);

друк відповідного документа;

перерахунок номерів документів (т.я. згідно законодавства номерація  касових ордерів повинна бути наскрізною, додавання або видалення їх за попередню дату без перерахунку(перенумерації) не можливе) 

відображення списку ордерів за вибраний період.

Порядок роботи:

  1. Для додавання нового документу необхідно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів.

додавання нового документу

Після чого з’явиться панель вставки нового запису

вікно вставки нового запису

  • в полі «Тип документа» вибираємо прибутковий касовий ордер(ПКО) або видатковий касовий ордер(ВКО);
  • поле «Дата» дає змогу вибрати дату документа;

вікно вибору дати

  • в полі «Касир» вибираємо касира зі списку користувачів організації (налаштовуються у блоці «Сервіс», компонент «Права»)

Вікно вибору касира

  • вибір у полі «Кому видано\отримано» також здійснюємо із списку користувачів організації;
  • в поле «Сума» вводимо суму, що проводиться документом;
  • в полі «підстава» вибираємо документ на підставі якого буде створено касовий ордер;

вікно вибору документа

Важливо: Підставу для касового ордеру можна змінити а додати у відповідному компоненті у блоці «Довідники»

компонент Підстави касового ордера на стартовій сторінці Облікової системи

перелік типів касових ордерів

2. Після створення документа його можна роздрукувати вибравши на панелі інструментів «друк»→»касовий ордер»

таблична частина із касовими ордерами

касовий ордер

3. Для друку касової книги вибираємо на панелі інструментів «друк»→»касова книга»

вікно вибору періоду

аркуш касової книги

В цьому меню можливо вибрати період за який потрібно родрукувати касову книгу, також якщо це остання книга в місяці або році необхідно встановити відповідну відмітку, і тоді буде вказана загальна кількість листів за місяць або рік. 

4. У випадку коли необхідно видалити касовий ордер із середини списку, щоб номерація була наскрізною, потрібно виконати перерахування номерації касових ордерів. Для цього вибираємо у списку табличної частини необхідний документ і видаляємо його натиснувши відповідну кнопку на панелі інструментів.

таблична частина із касовими ордерами

Для перерахування номерації касових ордерів вибираємо на панелі інструментів «інші дії»→»перерахунок ПКО(ВКО)», після чого номерація стає наскрізною.