Переоцінка

Вы тут
< повернутись

Компонент “Переоцінка”  призначений для зміни ціни товару, який є на залишку. В результаті проведення документу “Переоцінка”, за його змістом змінюється відпускна ціна вибраних позицій на залишку. Цей компонент складається із двох вкладок:

“Список” – відображає весь перелік документів «Переоцінка», а також зведену інформацію по ним, таку як: номер, дата, кількість позицій, суми закупівельні/відпускні до/після переоцінки та ін.

Вкладка “Список” містить стандартну панель інструментів для дій над записами: додати, видалити, змінити, оновити; стандартну панель інструментів дій над документами: відкрити, змінити дату, закрити; панель для друку та кнопку «Додаткові дії», натиснувши на яку, відкриється наступне меню:

меню

меню «Додаткові дії»

“Націнка нижча за собівартість” — дозволяє відключити контроль відпускної ціни, яка має бути не нижчою за закупівельну. За замовчуванням контроль включено.

Очистити документ– дає можливість швидко видалити усі набрані позиції вибраного документу “Переоцінка”

“Масова переоцінка” – дозволяє виконати переоцінку всього товару, який є на залишку, використовуючи одну із існуючих схем націнки торгової точки, для цього видає наступне діалогове вікно:

діалогове вікно налаштувань масової переоцінки

діалогове вікно налаштувань масової переоцінки

Націнка” – в цьому полі необхідно вибрати одну з існуючих схем націнки, яку буде застосовано для переоцінки всього залишку.

Ігнорувати не нижче за собівартість” – відключає контроль відпускної ціни, яка має бути не нижчою за закупівельну. За замовчуванням контроль включено.

Ігнорування контролю за ЦРД”відключає контроль відпускної ціни, яка має відповідати державному регулюванню.

Ігнорування контролю за граничними цінами” відключає контроль відпускної ціни, яка має бути не вище за граничні.

Наступна вкладка, “Зміст”,  відображає вміст виділеної переоцінки і дає можливість додавати товарні позиції в документ та вносити нову відпускну ціну, вибираючи з існуючих партій на залишку. У нижній частині вкладки “Зміст” відображається рядок зі зведеною інформацією по документу.

У цій вкладці кнопками “+” або “-” можна додати або видалити позиції з документу. Для зручності додавання препаратів кнопка “Вибір” або кнопка “+” розділить екран на дві частини, дозволивши здійснювати пошук препаратів на залишку. При необхідності можна редагувати нову відпускну ціну для доданих в документ препаратів за допомогою кнопки “Редагувати запис”.

Якщо натиснути правою клавішею мишки в верхній частині екрану (в каталозі вибору позицій) вкладки “Вибір”, відкриється контекстне меню:

контекстне меню вкладки

контекстне меню вкладки «Зміст»

Крім стандартних дій, тут доступні:

“Картка товару” – можливість швидкого доступу до карточки товару у довіднику “Товар” для редагування загальної інформації про позицію;

“Довідкова інформація” – дає можливість переглянути довідкову інформацію по виділеній позиції. Якщо дане меню сіре – довідка для виділеної позиції недоступна;

“Серії” — відображає перелік нормативних документів, які відносяться до даної серії виділеного товару. Якщо серія виділена жовтим кольором – для неї існує нормативний документ, червоним – існує документ, який забороняє реалізацію цієї серії;

“Управління сертифікатами”, “Друк сертифікатів”, “Друк додаткових документів” — дозволяє добавити та роздрукувати сертифікати або інші документи, до яких є прив’язка виділеної позиції;

“Гіперперехід” – дає можливість швидкого доступу до наступної інформації:

контекстне меню

контекстне меню «Гіперперехід»

Надходження” — відкриває прихідний документ даної позиції;

“Рух партій” — відкриває компонент “Аналіз — рух партій” з можливістю формування звіту по даній позиції;

“Потреба” — відкриває компонент “Потреба” для можливості швидкого додавання позиції в потребу.

Якщо натиснути правою клавішею мишки в нижній частині екрану (список набраних позицій) вкладки “Вибір”, відкриється менше за функціоналом контекстне меню, всі дії якого описані вище.

Порядок роботи:

Для того, щоб відкрити компонент Переоцінка, потрібно натиснути відповідну кнопку у головному вікні облікової програми.

компонент

компонент «Переоцінка»

Потрапивши у вкладку “Список”, Ви можете бачити перелік всіх документів переоцінки.

У вкладці “Cписок” натиснути кнопку “+”, після чого Вам буде запропоновано вказати примітку до даного документу (не обов’язково) та натиснути “Застосувати”.

Важливо: заповнювати документ переоцінки можна двома шляхами: вибірково додавати позиції, змінюючи їх ціну вручну, або ж автоматично додати в документ весь залишок торгової точки та переоцінити його на підставі існуючої схеми націнки.

  1. Вибіркова переоцінка:

— натиснувши кнопку “Вибір”, набрати назву позиції. У верхній частині екрану відображаються позиції, які є на залишку, у нижній – будуть додаватись набрані в документ.

додавання позицій в переоцінку

додавання позицій в переоцінку

Включений фільтр “Показати все” дозволяє весь час відображати на екрані усі позиції, які є на залишку.

Включений фільтр “Не очищати фільтр” дозволяє відображати на екрані позиції з набраною назвою, поки користувач сам не перенабере її.

— вибрати необхідну позицію, клацнувши на ній два рази (або клавішу “Enter” на клавіатурі), вказати нову ціну та натиснути кнопку “Застосувати”.

  1. Автоматична переоцінка усіх залишків:

— натиснути меню  “Додаткові дії”, вибрати пункт “масова переоцінка”. У діалоговому вікні, що з’явиться, вибрати схему націнки і при необхідності  включити фільтри ігнорування контролю націнки, проставивши відповідні галочки, та натиснути кнопку “Застосувати”. Після цього документ буде автоматично заповнений усіма позиціями, що є на залишку і переоцінено відповідно до вказаних Вами параметрів. Результати автоматичної переоцінки можна редагувати до закриття документу.

Важливо:  усі позиції, які додані в незакритий документ переоцінки, автоматично блокуються та не можуть додаватися в чек, перміщення (-) та інші розхідні документи. Для зняття блокування закрийте документ переоцінки або видаліть з нього необхідні позиції.

Важливо: при використанні “Масової переоцінки” в документ переоцінки будуть додані препарати лише з закритих прихідних документів.

3.  Після додавання та редагування усіх необхідних позицій в документ “Переоцінка“ його слід закрити відповідним значком на панелі інструментів.

закриття документу

закриття документу