Використання даних ринку для підвищення ефективності роботи аптечного підприємства

«PharmXplorer  – Аптека» – програмний продукт для систематизації даних з різних джерел, який надає можливість їх використовувати в інтуїтивно зрозумілому інтерфейсі, швидко проводити відбір необхідних даних серед безлічі, аналізувати їх і формувати звіти в необхідному розрізі; проводити моделювання ситуації і відстежувати результати прийнятих рішень. Можливість практичного використання BI – інструментів для аптечних мереж надає аналітична система «BI–Аптека», яка є частиною системи дослідження ринку «PharmXplorer». Цей сервіс побудований на базі платформи бізнес-аналізу QlikView, що об’єднує аналітичні дані ринку, що надаються компанією ТОВ «Проксіма Рісерч» і дані діяльності аптечної мережі користувача. Даний продукт містить набір дашбордів (модулів), що дозволяють аналізувати показники роботи аптечної мережі в необхідному розрізі, відстежувати зміни в динаміці розвитку мережі, ринку.

ОСНОВНІ АНАЛІТИЧНІ ДАШБОРДИ:

ДЕТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОБОТИ АПТЕЧНОЇ МЕРЕЖІ

Система «PharmXplorer – Аптека» дозволяє провести аналіз роботи аптечної мережі за всіма важливими показниками: аналіз продажів, маржі та виконання планів, оборотності товарних запасів, наявності недоотриманого прибутку (втрачених продажів), наявності оверстоків (зайвих запасів), моментів виникнення дефектури і її закриття (замовлення, переміщення залишків), глибини товарних запасів, навантаження на аптеки /провізорів/первостольников по днях тижня/години, аналіз досягнення співробітниками KPI (ключові показники ефективності). Окремий функціонал аналітичної системи дозволить провести моделювання необхідності перерозподілу товарних залишків всередині мережі аптек і формування необхідної потреби в товарі.

Приклад 1 – Візуалізація даних роботи мережі

Приклад 1 – Візуалізація даних роботи мережі

ПОРІВНЯННЯ ПОКАЗНИКІВ МЕРЕЖІ З ПОКАЗНИКАМИ РИНКУ

Дозволяє виявити успіхи/промахи роботи мережі в залежності від темпів приросту, пайової участі в регіоні, вкладу в розвиток території і показує динамічну зміну показників. Порівняння показників мережі з загально-ринковими дозволяє виявити «вузькі місця» в асортименті мережі або окремої аптеки по регіональному ринку. Аналіз пайової участі на ринку виробників і результатів діяльності аптечної мережі є інструментом для планування маркетингових заходів, розширення лінійки товарів. Аналіз асортименту дозволяє оптимізувати його згідно споживчого попиту, збалансувати наповненість товарних груп за різними категоріями.

Приклад 2 - Порівняння показників мережі з загально-ринковими (синім позначено показники ринку, зеленим-показники мережі)

Приклад 2 – Порівняння показників мережі з загально-ринковими (синім позначено показники ринку, зеленим-показники мережі)

Приклад 3 Прирости ринку і компанії: показує падіння або приріст компанії з даного препарату, бренду і т. д.

Приклад 3 Прирости ринку і компанії: показує падіння або приріст компанії з даного препарату, бренду і т. д.

ЦІНОУТВОРЕННЯ В КОНКУРЕНТНОМУ ОТОЧЕННІ

Точний аналіз цін по кожній номенклатурній позиції, надає знеособлену інформацію щодо цін, по яких продавалися препарати в найближчих до аналізованої точки аптеках з відображенням їх кількості. (10 найближчих аптек).
Також даний модуль дає можливість проаналізувати розліт цін за товарними позиціями (SKU) всередині конкурентної зони і змоделювати оптимальну ціну для збільшення рівня продажів.

Приклад 4 – Аналіз цін (кількість кружечків відображає кількість аптек, в яких зафіксований факт продажу препарату. Інтенсивність забарвлення відображає проданий обсяг певного препарату. Ціна мережі завжди знаходиться по центру по червоній осі. Червоним виділена дефектура аптеки щодо конкурентного оточення.)

Приклад 4 – Аналіз цін (кількість кружечків відображає кількість аптек, в яких зафіксований факт продажу препарату. Інтенсивність забарвлення відображає проданий обсяг певного препарату. Ціна мережі завжди знаходиться по центру по червоній осі. Червоним виділена дефектура аптеки щодо конкурентного оточення).

Інтенсивність забарвлення відображає проданий обсяг певного препарату. Ціна мережі завжди знаходиться по центру по червоній осі. Червоним виділена дефектура аптеки щодо конкурентного оточення.

Всі звіти можна завантажувати і зберігати в форматі excel

Замовити проведення презентації системи

Залишити побажання щодо доопрацювання функціоналу